Under review & preprint

 Zsidó, A., Ihasz, V., Basler, J., Arato, N., Inhof, O., Budai, T., Labadi. B Schacht, A., Coelho, C. (preprint) Finding an emotional face revisited – The own-age bias in preschool children and adults. DOI: 10.31234/osf.io/h3npq

Coelho, C., Polak, J. Suttiwan, P. Zsido, A. (preprint) Fear inoculation among snake experts. DOI: 10.13140/RG.2.2.36680.67848Published in 2019-2020

Zsido, A. N., Arato, N., Lang, A., Labadi, B., Stecina, D., & Bandi, S. A. (2020). The connection and background mechanisms of social fears and problematic social networking site use: a Structural Equation Modeling analysis. Psychiatry Research, 113323.

Zsido, A.N., Teleki, Sz., Csokasi, K., Rozsa, S., Bandi, Sz. (2020) Development of the short version of the Spielberger State—Trait Anxiety Inventory. Psychiatry Research. doi:10.1016/j.psychres.2020.113223

Zsido, A. N., Csókási, K., Vincze, O., Coelho, C. (2020) The emergency reaction questionnaire - First steps towards a new method. International Journal of Disaster Risk Reduction. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2020.101684

Coelho, C., Gonçalves-Bradley, D., Zsido A. N. (2020) Who worries about specific phobias? -A population-based study of risk factors. Journal of Psychiatric Research, DOI: 10.1016/j.jpsychires.2020.05.001

Arató, N. Zsido A.N., Lénárd, K., Labadi, B. (2020). Cybervictimization and Cyberbullying: The Role of Socio-Emotional Skills. Frontiers in Psychiatry, DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00248

Darnai, G., Perlaki, G., Zsidó, A. N., Inhóf, O., Orsi, G., Horváth, R., ... & Dóczi, T. (2020). internet addiction and functional brain networks: task-related fMRi study. Scientific reports, 9(1), 1-10. doi:10.1038/s41598-019-52296-1

Zsidó, A., Matuz, A., Inhóf, O., Darnai, G., Budai, T., Bandi, Sz. & Csathó, Á. (2020) Disentangling the facilitating and hindering effects of threat-related stimuli – A visual search study. British Journal of Psychology

Coelho, MC, Suttiwan, P, Faiz, AM, Ferreira-Santos, F & Zsido, A (2019) Are Humans Prepared to Detect, Fear, and Avoid Snakes? The Mismatch between Laboratory and Ecological Evidence. Frontiers in Psychology

Zsidó, A., Csathó, Á., Matúz, A., Inhóf, O. & Darnai, G. (2019) Does threat have an advantage after all? – Proposing a novel experimental design to investigate the advantages of fear-relevant cues in visual processing. Frontiers in Psychology

Zsido, A., Darnai, G., Inhóf, O., Perlaki, G., Orsi, G., Nagy, Sz., Lábadi, B., Lénárd, K., Kovács, N., Dóczi, T. & Janszky, J. (2019) Differentiation between young adult internet addicts, smokers and healthy controls by the interaction between impulsivity and temporal lobe thickness. Journal of Behavioral Addictions, Available online

Inhof, O., Zsidó, A. N., Darnai, G., Orsi, G., Perlaki, G., Szente, A., Labadi, B., Kovács, N., Dóczi, T., Janszky, J. (2019). Internet addiction is associated with right pars opercularis in females. Journal of Behavioral Addictions, Available onlinePublished in 2017-2018

Teleki, Sz., Zsidó, A. N., Komócsi A., Lénárd L., Kiss E. Cs., Tiringer, I. (2018). The Role of Social Support in the Dietary Behavior of Coronary Heart Patients: An Application of the Health Action Process Approach. Psychology, Health & Medicine, Available online

Zsidó, A., Deák, A., & Bernáth, L. (2018) Is a snake scarier than a gun? The ontogenetic – phylogenetic dispute from a new perspective: the role of arousal. Emotion, Available online

Zsidó, A., Losonci, A., Stecina, T. D., Arató, A., Deák, A., & Bernáth, L. (2018) Investigating evolutionary constraints on the detection of threatening stimuli in children – General vs. specific feature detection depends on evolutionary relevance. Acta Psychologica, 185, 166-171

Zsidó, A., Deák, A., Lábadi, B., & Bernáth, L. (2018) Count on arousal: Introducing a new method to investigate the effect of emotional valence and arousal on visual search performance. Psychological Research, Available online

Zsidó, A., Arató, N., Inhof, O., Janszky, J., & Darnai, G. (2018) Short Versions of Two Specific Phobia Measures: The Snake and the Spider Questionnaires. Journal of Anxiety Disorders, Available online

Zsidó, A. (2017). The spider and the snake–A psychometric study of two phobias and insights from the Hungarian validation. Psychiatry Research, 257, 61-66

Czibor, A., Szabo, Z. P., Jones, D. N., Zsido, A. N., Paal, T., Szijjarto, L., ... & Bereczkei, T. (2017). Male and female face of Machiavellianism: Opportunism or anxiety?. Personality and Individual Differences, 117, 221-229.Hungarian publications

Arató, N., Zsidó, A. N., Lénárd, K., & Lábadi, B. (2019). Az internetes zaklatás áldozata és elkövetője kérdőív (CVBS-HU) és az Európai Cyberbullying Intervenciós Projekt Kérdőív (ECIPQ) magyar adaptációja. Iskolakultúra, 29(12), 81-110.

Zsidó, A. (2019) A fenyegető ingerek hatására fellépő figyelmi torzítáok és változások a fenntartott figyelmi folyamatokban: Áttekintés Magyar Pszichológiai Szemle, 72(3), pp. 381–399

Inhóf, O., Arató, N., Bandi, Sz., Budai, T., Darnai, G., & Zsido, A. (2019). Rövidített pókfóbia és kígyófóbia kérdőív vizsgálata magyar mintán. Psychiatria Hungarica, Available online

Arató, Nikolett, Budai, Tímea; Inhóf, Orsolya, Zsidó, A., Bandi, Szabolcs, Lábadi, Beatrix, Darnai, Gergely (2019) Az internetes zaklatás idegrendszeri hatásai. In: Csiszár, Beáta; Bódog, Ferenc; Mező, Emerencia; Závodi, Bence (szerk.) VIII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2019 - Tanulmánykötet/ 8th Interdisciplinary Doctoral Conference 2019 - Conference Book. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs

Bandi, Sz, Darnai, G, Budai, T, Inhóf, O, Arató, N, Lábadi, B, Zsidó, A, Kocsis, D, Békefi, E, Ravasz, D et al. (2019) Orthorexia Nervosa and the Four Faces of Narcissism. In: Csiszár, Beáta; Bódog, Ferenc; Mező, Emerencia; Závodi, Bence (szerk.) VIII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2019 - Tanulmánykötet/ 8th Interdisciplinary Doctoral Conference 2019 - Conference Book. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs

Inhóf, Orsolya, Zsidó, András, Bandi, Szabolcs, Arató, Nikolett (2018) Téri, szemantikai információk és az érzelmi valencia kongruenciájának hatása a bimodális integrációra. In: Bódog, Ferenc; Csiszár, Beáta; Hayden, Zsófa; Kovács, Olivér; Rácz, Tamás (szerk.) VII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia: Tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs

Zsidó, A. (2017). Mitől félnek a tűzoltók? – Egy kognitív vizuális kereséses vizsgálat a félelem-detekció nyomában. In Nagy, N., Tóbi, I. (szerk.) Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciakötet. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület, Budapest

Zsidó, A. (2015). A vészhelyzeti viselkedés személyiséglélektani korrelátumai – első lépések egy új mérőeszköz kidolgozása felé. In. Böhm, G., & Fedeles, T. (szerk.) Specimina Operum Iuvenum 3. PTE BTK KTDT, Pécs

Zsidó, A., Deák, A. & Bernáth, L. (2017). Fenyegető ingerek hatása a kognitív teljesítményre: áttekintés. Magyar Pszichológiai Szemle, 72(3), pp. 381–399

Zsidó, A. (2017). Meglátni és megijedni – Az állatfóbia fejlődéslélektani gyökerei kognitív-evolúciós szemmel. In Bóna, A., Lénárd, K., Pohárnok, M. (szerk.) Bontakozó jelentés – Tanulmányok a 60 éves Péley Bernadette köszöntésére. Oriold, Budapest

Arató Á., Stecina D.T., Losonci A., Zsidó A. (2017). Fenyegető ingerek észlelése mindennapi és negatív helyzetekben. Impulzus, 4, 1-16